Lukk

NOAHs nye løsning bidrar til lokal vekst

NOAHs fremtidsløsning vil medføre etablering av nye arbeidsplasser både i Vestfold og Telemark.

Hvor mange, vil den videre planleggingen definere. Etableringen vil også gi andre store, positive økonomiske ringvirkninger i lokalsamfunnet i Holmestrand og i Brevik området.

Det er alltid vanskelig å beregne effektene av en bedriftsetablering. En bedrift bidrar med arbeidsplasser, skatteinntekter og økt handel i den lokale handelsstanden. I tillegg bidrar nyetableringer med kompetanse, som igjen kan gi grobunn for industrielt samarbeid og vekst.