Lukk

En seriøs aktør i avfalls-Norge

Som aktør i avfallsbransjen har NOAH på eget initiativ funnet erstatning for deponiet på Langøya. Andre aktører kan tilby alternative løsninger.

Avfallsbransjen i Norge består av mange aktører. NOAH er en av flere aktører som behandler farlig avfall. Selskapet har spesialisert seg på behandling av uorganisk farlig avfall og bruker en egenutviklet metode.

NOAH tilbyr sikker behandlingskapasitet (behandling, gjenvinning og deponering) av uorganisk farlig avfall til kunder som ikke har mulighet til å utnytte eller destruere avfallet på miljøforsvarlig vis. Deponiet på Langøya er nå i ferd med å fylles opp av farlig avfall som er stabilisert og nøytralisert i behandlingsanlegget på Langøya. Siden deponikapasiteten snart er oppbrukt på Langøya, må NOAH finne slik ny kapasitet andre steder. Dette er samfunnet og NOAHs kunder avhengig av. Søket etter nytt deponi startet i 2007.)

Våre undersøkelser konkluderer med at Brevik er det best egnede stedet i Norge for å behandle og deponere farlig avfall på en miljøvennlig og sikker måte.

Etableringsfrihet

I utgangspunktet kan alle som tilfredsstiller myndighetenes krav starte behandling av farlig avfall. NOAH har ingen enerett på behandlingen av avfallet, men er den eneste aktøren som behandler uorganisk farlig avfall i Sør-Norge.