Lukk

NOAH en ledende miljøbedrift

NOAH ble etablert for å behandle farlig avfall.

Større bevissthet om miljøkonsekvensene av farlige avfall førte til etableringen av Norsk Avfallshandtering AS (senere NOAH) i 1991.

Sammen med ni industriaktører etablerte Staten NOAH for å sikre at Norge kunne oppfylle sine internasjonale forpliktelser blant annet gjennom Baselkonvensjonen og den nordiske ministererklæringen.

Det gamle kalksteinsbruddet på Langøya ble valgt som nasjonalt deponi for det uorganiske farlige avfallet. I 2003 kjøpte Gjelsten Holding NOAH AS . I dag er NOAH en viktig del av infrastrukturen i industri-Norge gjennom mottak og behandling av uorganisk farlig avfall.

Det er ca 30 år siden deponeringen startet på Langøya og det er 23 år siden NOAH overtok. NOAH planlegger etableringen av et nytt deponi for de neste tiårene og har valgt gruvene i Brevik.

Gjenvinning

Samtidig med etableringen av et nytt deponi har NOAH bestemt å øke innsatsen for å utvikle nye metoder for gjenvinning av de nyttige stoffene i det farlige avfallet. Innen 2025 skal 25 prosent av avfallet omdannes til ressurser.

Det betyr at NOAHs forskning og utvikling særlig på gjenvinning av flyveaske, vil bli økt de neste årene.