Lukk

NOAH en ledende miljøbedrift

NOAH ble etablert for å behandle farlig avfall. Nå planlegger selskapet å kunne gjenvinne stadig mer av avfallet.

Større bevissthet om miljøkonsekvensene av farlige stoffer førte til etableringen av NOAH i 1991. Sammen med ni industriaktører etablerte Staten selskapet for å slik at Norge kunne oppfylle sine internasjonale forpliktelser.

Det gamle kalksteinsbruddet på Langøya ble valgt som deponi for avfallet. I 2003 kjøpte Gjelsten Holding NOAH AS. I dag er NOAH en viktig del av infrastrukturen i industri-Norge gjennom mottak og behandling av uorganisk farlig avfall.

Etter 25 år er deponiet på Langøya i ferd med å bli fullt. NOAH planlegger etableringen av et nytt deponi for de neste tiårene og har valgt gruvene i Brevik.

Gjenvinning

Samtidig med etableringen av et nytt deponi har NOAH bestemt å øke innsatsen for å utvikle nye metoder for gjenvinning av det uorganiske, farlige avfallet. Innen 2025 skal 25 prosent av avfallet omdannes til ressurser.

Det betyr at forskning og utvikling særlig på gjenvinning av flyveaske, vil bli økt de neste årene.