Lukk

Gruvenes historie

Dalen-Kjørholt gruver har dannet grunnlaget for 100 år med norsk industrihistorie. Nå kan den bli løsningen på et felles problem.

Kalkstein er en viktig ingrediens i produksjon av sement. Brevik-området har store forekomster og det er blitt produsert sement i området i snart 100 år. Norcem Brevik som driver gruvene, er blant de ledende sementfabrikker i Europa.

I starten ble kalksteinen hentet fra dagbruddet i Dalen og på Kjørholt. I 1960 begynte driften av den underjordiske gruven og etterhvert møttes de to gruvene og ble ett gruvesystem. Driften i Dalen-Kjørholt gruver foregår nå ca 340 meter under Eidangerfjorden og er Norges største kalksteinsgruve i drift.

Brevik til Gardermoen

Totalt består gruvesystemet av 250 kilometer gruveganger. Den totale tunnellengden tilsvarer en avstanden langs E18 fra Brevik til Gardermoen. Noen av gruvegangene er 14 meter høye og to store busser kan uten problemer passere hverandre.

Samlet årlig produksjon er rundt to millioner tonn kalkstein. Kostnadene ved å hente ut kalkstein fra gruvene er blitt så høye, at etter 2022 er det slutt for videre gruvedrift. NOAHs etableringen vil sikre at den lokale gruvekompetansen beholdes og utvikles videre.