Lukk

Slik behandler NOAH avfallet

NOAHs prosess nøytraliserer syrer med asker og annet basisk avfall. Gjennom en kjemisk prosess dannes det en avfallsgips som ikke utgjør en risiko for omgivelsene.

Selve behandlingen av avfallet vil også framover foregå på Langøya utenfor Holmestrand.
Gitt tillatelse fra myndigheter så vil deponeringen av gassfri og stabil avfallsgips foregå i Dalen gruver i Brevik.

Behandlingsprosessen på Langøya er basert på at syrer reagerer kjemisk med asker og annet basisk avfall. Sluttproduktet er en stabil avfallsgips hvor de miljøfarlige stoffene bindes fast i nye kjemiske forbindelser. Behandlingen av de miljøfarlige stoffene gir en varig kjemisk endring. Inntrenging av vann i deponiet over tid vil derfor ikke medføre at de miljøfarlige stoffene løses opp igjen.

Unngår gass

I prosessen som i dag benyttes på Langøya dannes det noe hydrogengass. Dette er uproblematisk når deponering skjer i åpne brudd. Vi har de senere årene utviklet en forbedret prosess som sikrer at sluttproduktet ikke avgir gass. Dette er grundig testet og verifisert gjennom stor-skala forsøk. Et gassfritt sluttprodukt er en forutsetning for sluttdeponering i Brevik.