Lukk

NOAHs Miljøpolitikk

NOAHs miljøpolitikk gir rammene for konkrete målsetninger og handlinger innenfor våre virksomhetsområder.

Vår virksomhet skal gjenspeile relevante nasjonale prioriteringer, og vi skal være en foregangsbedrift for bærekraftige løsninger. Vår virksomhet skal være kretsløpsorientert. Vi skal kontinuerlig arbeide for å minimere miljøkonsekvensene, og legge til rette for at våre ansatte tar miljøhensyn i sitt daglige arbeid. Vi skal være en pådriver overfor våre kunder og leverandører for miljøriktige valg, og tilby løsninger som tar hensyn til mennesker, miljø, ressurser og økonomi.