Lukk

Kriteriene til et nytt deponi

Etableringen av et nytt deponi for farlig avfall må tilfredsstille myndighetenes krav og en liste kriterier Miljødirektoratet har satt.

Søket etter et nytt deponi som skal ta over for Langøya, har konsentrert seg om Sør-Norge. En rekke lokasjoner er vurdert opp mot myndighetenes kriterier og ønsker. Av de 12 mest aktuelle stedene i Sør-Norge er det Dalen gruver i Brevik som er best egnet.

Bør være gravd ut

Miljødirektoratet har laget en liste med kriterier som det nye deponiet må tilfredsstille. Først og fremst ønsket direktoratet at deponiet skal ligge ved kysten, fra svenskegrensen opp til og med Nord-Trøndelag.

Deponiet som drives av Miljøteknikk Terrateam AS i Mo i Rana dekker behovet for de nordligste fylkene.

Det er en fordel om den nye lokasjonen allerede er gravd ut, og at eventuell virksomhet på stedet er avviklet senest i 2020, men helst før. Stedet bør nærhet til eller enkel tilgang på havn med gode lossemuligheter for lastebåter.

Minst 20 år

Det er ønskelig at deponiet skal kunne benyttes over lang tid. Miljødirektoratet ønsker at deponiet skal ligge et sted hvor det er plass til å deponere avfallet i minst 20 år.

Stedet bør helst ligge under grunnvannstanden og bestå av bergarter med lite sprekker og lite vanninntrengning.

Miljødirektoratet har også forutsatt at avfallet skal stabiliseres før det deponeres, uansett fremtidig lokasjon.