Lukk

Ikke radioaktivt avfall

Dalen gruver er ikke egnet for å ta imot alle typer avfall. Det er ikke aktuelt å deponere radioaktivt avfall i gruvene.

Dalen gruver er ikke egnet for å ta imot alle typer avfall. Det er ikke aktuelt å deponere radioaktivt avfall i gruvene.

Deponiet i Dalen-Kjørholt gruver skal være en langvarig og stabil løsning på et avfallsproblem. Avfallet som skal deponeres i gruvene er behandlet slik at det ikke lenger utgjør en risiko for omgivelsene eller NOAHs ansatte.

Radioaktivt materiale vil ikke kunne nøytraliseres eller stabiliseres. Det vil alltid være en risiko forbundet med radioaktivitet. Denne risikoen gjør det uaktuelt for gruvene i Brevik.

Mottak av alunskifer, som kan være svakt radioaktivt, er heller ikke aktuelt i gruvene. Alunskifer er i seg selv ikke karakterisert som farlig avfall, men må behandles. Det påvirker likevel arbeidsmiljø og forholdene i gruven på en negativ måte og vil derfor ikke bli tatt i mot i Brevik.