Lukk

Flyveaske

Flyveaske kan stamme fra flere typer forbrenningsprosesser. Asken har forskjellig innhold og må derfor behandles forskjellig.

Flyveaske fra kullfyrte kraftverk har i mange år vært brukt som tilslag i betongindustrien. Opp mot 30 prosent av betongen kan være flyveaske. Den jevne kvaliteten på flyveasken fra kraftverk kommer av at ovnene får samme type brensel.

Flyveaske fra forbrenning av avfall kan derimot ikke brukes i betong. Innholdet i asken varierer med avfallet som er brent. Det ville gitt kvalitetsvariasjoner som betongprodusentene ikke kan akseptere.

Asken som brukes i NOAHs behandlingsanlegg inneholder omtrent to prosent tungmetaller, resten er karbon og salter. Andelen tungmetaller er nok til at den regnes som farlig uorganisk avfall.