Lukk

Mer avfall og mer gjenvinning

Avfallsmengden har i løpet av de siste tiårene økt. Mengden farlig avfall er mer enn fordoblet i samme periode.

I 1995 ble 62 prosent av avfallet i Norge gjenvunnet i en eller annen form. I dag blir nesten 90 prosent av avfallet behandlet eller gjenvunnet på en eller annen måte.
Avfall er blitt en ressurs som i stadig større grad gjør nytte gjennom forskjellige prosesser:

Materialgjenvinning – Materialet beholdes helt eller delvis og gjenvinnes til noe annet.

Forbrenning – Hygienisk behandling og reduksjon av volumet med 90% der avfallsenergien blir til varme og elektrisitet.

Biologisk behandling – Kompost og utråtning som resirkulerer og utnytter næringsstoffer som er nødvendig til bl.a matproduksjon.

Dobbelt så mye farlig avfall

Mengden som anses som farlig avfall har mer enn fordoblet seg i samme perioden. Det skyldes hovedsakelig større oppmerksomhet rundt miljøgifter og ny kunnskap om forskjellige stoffers påvirkning på miljøet. Listen over farlige stoffer er blitt lenger.

I 2014 ble det levert 1,4 millioner tonn farlig avfall. Mye av det organiske farlige avfallet forbrennes, mens NOAH håndterer i hovedsak det uorganiske farlige avfallet på sitt anlegg på Langøya.

Myndighetenes mål er at genereringen av ulike typer farlig avfall skal reduseres innen 2020, sammenlignet med 2005-nivået.

Omtrent 97 prosent av det farlige avfallet i Norge blir levert til godkjent behandling.