Les konsekvensutredningen

Det er gjort en lang rekke undersøkelser rundt bruken av gruvene i Brevik til deponi. I september 2018 leverte NOAH en konsekvensutredning som dokumenterer den totale miljøpåvirkning som følge av vår planlagte løsning

Les konsekvensutredningen ➞

Filmer fra NOAH

Se filmer fra NOAH ➞

Kontinuerlig overvåket prosess

NOAHs prosess nøytraliserer farlig syre med farlig aske. Gjennom en enkel kjemisk prosess dannes det en ufarlig gips som ikke utgjør en risiko for omgivelsene.

Les mer om NOAHS prosess ➞

Norges internasjonale forpliktelser

Norge er gjennom internasjonale avtaler forpliktet til å behandle eget avfall. I Norden er det avtalt et felles avfallsmarked.

Les mer om Norges forpliktelser ➞