Et sikkert anlegg

Det er gjort en lang rekke undersøkelser rundt bruken av gruvene i Brevik til deponi. Den samlede konklusjonen er at det vil bli et sikkert anlegg, med liten risiko for utslipp og ulykker. NOAH vil gjennom planlagt konsekvensutredning i 2018 dokumentere den totale miljøpåvirkning som følge av vår planlagte løsning.

Les mer om det sikre anlegget ➞

Filmer fra NOAH

Se filmer fra NOAH ➞

Kontinuerlig overvåket prosess

NOAHs prosess nøytraliserer farlig syre med farlig aske. Gjennom en enkel kjemisk prosess dannes det en ufarlig gips som ikke utgjør en risiko for omgivelsene.

Les mer om NOAHS prosess ➞

Norges internasjonale forpliktelser

Norge er gjennom internasjonale avtaler forpliktet til å behandle eget avfall. I Norden er det avtalt et felles avfallsmarked.

Les mer om Norges forpliktelser ➞